موبایل اپلیکیشن مشتریان


نرم افزارتلفن همراه مشتريان گروه سايپا به منظور ارائه سرویس های متنوع گروه سایپا به مشتریان محترم و تسهیل دسترسی ایشان به خدمات مذکور با استفاده از تکنولوژی های خدمات الکترونیک در بستر موبایل جهت جلب رضایت مشتریان عزیز پایه گذاری شده است .