موبایل اپلیکیشن مشتریان


موبايل اپليكيشن مشتریان، با هدف پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي و ارتباطي مشتریان و ايجاد بستري جهت فرهنگ سازي مطلوب سازماني طراحي و به‌زودی راه‌اندازي خواهد شد.